5 EASY FACTS ABOUT مزاج DESCRIBED

5 Easy Facts About مزاج Described

زنجبیل در فرایند اصلاح مزاج به عنوان یکی از مصلحات غلبه ی بلغم مصرف می شود اکثر بیماری‌های اکتسابی به دنبال غلبه یکی از اخلاط است که به آن «سوء مزاج» می‌گوییم؛ یعنی تغییری در ماده ایجادشده است

read more